Zantos Advies

Verbindend in natuur en landschap

De bedrijfsslogan van Zantos Advies luidt ‘verbindend in natuur en landschap’. Daarbij gaat het om het vinden van de balans tussen enerzijds wat de gebruikers wensen en anderzijds wat financieel of anderszins maximaal haalbaar en uitvoerbaar is. Goede relaties met en tussen de mensen en organisaties die bij de betreffende route of het betreffende project betrokken zijn, zijn hierin onontbeerlijk.

De werkzaamheden die wij verrichten, bestaan onder andere uit:

  • het doen van onderzoek naar en het maken van plannen en kostenramingen voor de ontwikkeling en de aanleg van geschikte routes en knooppuntnetwerken;
  • het controleren, het doen van kwaliteits- en veiligheidschecks en het opstellen van onderhoudsplannen voor bestaande routes en knooppuntnetwerken;
  • het brengen van oplossingen voor knelpunten;
  • het begeleiden en/of controleren van de uitvoering van plannen voor aanleg, onderhoud en oplossing van knelpunten;
  • het aanvragen van vergunningen en subsidies;
  • het sluiten en opstellen van overeenkomsten;
  • het opzetten van vrijwilligersstructuren;
  • het digitaliseren van routes en knooppuntnetwerken;
  • het voeren – zowel op landelijk als regionaal niveau – van overleg met en – waar nodig – het bijeenbrengen van en het bemiddelen tussen stakeholders, zoals gebruikers, bedrijven en ondernemers, terreinbeheerders en -eigenaren, toeristische instellingen, alsmede met overheidsorganen en andere organisaties, waaronder natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Provinciale Landschappen; en
  • het meedenken en adviseren over het organiseren van activiteiten ter promotie en stimulering van het toerisme in een regio of gebied en het gebruik van routes en knooppuntnetwerken.

Inmiddels heeft Zantos Advies al ruim dertig projecten uitgevoerd, variërend van het aanleggen van knooppuntnetwerken tot projectadvies en projectmanagement met betrekking tot routes door heel Nederland. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeentes, provincies, routebureaus en terreinbeherende organisaties.

De toegevoegde waarde van Zantos Advies laat zich samenvatten als ‘verbindend, ervaringsdeskundig, praktisch, onafhankelijk, oplossingsgericht en kwalitatief hoogwaardig’.

Jan Sinke heeft een ruime staat van dienst als bestuurder binnen de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en als pleitbezorger van het recreatief buitenrijden. Ook uitvoerend als consulent buitenrijden heeft hij jarenlang zijn steentje bijgedragen aan uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de hippische infrastructuur. Sinds eind 2016 zijn deze werkzaamheden ondergebracht in Zantos Advies. Verder is Jan lid van de ledenraad van Natuurmonumenten.

Marielle Reimers is juriste en heeft veel ervaring met het opstellen en/of beoordelen van contracten, het schrijven van stukken, het inrichten en (mede) uitvoeren van processen en het opzetten, begeleiden en adviseren van structuren, zoals stichtingen, verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties. Daarnaast zijn beiden als vervend buitenrijders ervaringsdeskundig met betrekking tot het gebruikmaken van routenetwerken.