Over het project

In opdracht van Brabant Water hebben wij in 2022 in het waterwingebied Groote Heide de hoofdwegen voorzien van wegnummers. De bewegwijzering is aangebracht in het kader van de Risico Inventarisatie Natuurbranden (RIN).

Projectpartner
Het projectplan is tot stand gekomen en wordt uitgevoerd in opdracht van: