Over het project

Er is een advies uitgebracht over het Ruiternetwerk Hart van Drenthe. Dit knooppuntennetwerk bevat 112 kilometer aan routes. In het advies is ingegaan op de geconstateerde knelpunten en andere aandachtspunten van het netwerk. Er is aangegeven dat wij van mening zijn dat de route bebord zal moeten worden om deze goed en veilig te kunnen rijden.

Projectpartner
Het advies is tot stand gekomen in opdracht van: