Over het project

Voor de gemeente Goeree-Overflakkee is een veiligheids- en kwaliteitscheck uitgevoerd met betrekking tot de door een drietal ruiterroutes, te weten in Ouddorp, in Oude-Tonge en in Stad aan ‘t Haringvliet. Tevens is per gedeelte van de routes aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor ruiters en welke maatregelen daartoe nodig worden geacht (inclusief te verrichten werkzaamheden en aan te brengen bebording) en is een kostenraming opgesteld. Ten slotte zijn knooppunten bepaald en is de locatie van de wenselijke bebording in kaart gebracht.

Projectpartner

De opdracht is uitgevoerd in opdracht van: