Over het project

In de Krimpenerwaard ligt een aantal natuur- en recreatiegebieden, is een surf- en zwemplas en zijn diverse fiets- en wandelroutes. Ten behoeve van ruiters en menners is een hoofdroute door de Krimpenerwaard voorgesteld die de verbinding vormt tussen drie recreatiegebieden en een lengte heeft van 15 km. Getracht is om in de route zo min mogelijk verharde of half verharde paden op te nemen. Op verzoek van de toekomstige gebruikers is er ook gezocht naar een locatie om een stop te kunnen houden (uitspanning), waar de mogelijkheid bestaat om het paard te laten rusten, eventueel te voeren en te laten drinken en waar ook de ruiter of menner een versnapering kan nuttigen.

Projectpartner
Deze ‘bouwstenen’ zijn tot stand gekomen in opdracht van Groenalliantie Midden-Holland en in nauwe samenspraak met hippische bedrijven in en gebruikers van het gebied.