Over het project

Middenin het verstedelijkte gebied van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ligt een van de oudste poldergebieden van Zuid-Holland. In Midden-Delfland is voor vrijwel iedere recreant iets te vinden. Om het mogelijk te maken dat ook ruiters en menners op een verantwoorde manier gebruik van het gebied kunnen maken, moest een aantal maatregelen genomen worden, zodat er een veilige route ontstond die zo min mogelijk overlast oplevert voor de overige gebruikersgroepen. Kijk voor meer informatie op: ruiterpadenmiddendelfland.nl.

Projectpartner

De projectplannen zijn tot stand gekomen in opdracht van het recreatieschap Midden-Delfland, de Gemeente Midden-Delfland en G.Z-H en in nauwe samenspraak met hippische bedrijven in en gebruikers van het gebied.