Over het project

Voor de gemeente Kaag en Braassem is een veiligheids- en kwaliteitscheck uitgevoerd met betrekking tot de door een initiatiefgroep voorgestelde ruiterroute. Tevens is per gedeelte van de route aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor ruiters en welke maatregelen daartoe nodig worden geacht (inclusief te verrichten werkzaamheden en aan te brengen bebording) en is een kostenraming opgesteld. Ten slotte zijn drie knooppunten bepaald en is de locatie van de wenselijke bebording in kaart gebracht.

Projectpartner

De opdracht is uitgevoerd in opdracht van: