Over het project

Er is een veiligheids- en kwaliteitscheck uitgevoerd met betrekking tot de door de Vereniging Recreatieruiters Zeeuws-Vlaanderen voorgestelde ruiterroute bij natuurgebied De Vogel in de gemeente Hulst. Tevens is per gedeelte van de route aangegeven welke onderhoudsmaatregelen nodig worden geacht (inclusief te verrichten werkzaamheden). Ten slotte zijn 6 knooppunten bepaald en is de locatie van de wenselijke bebording in kaart gebracht. De route is totaal ongeveer 20 kilometer.

Projectpartner

Dit project is tot stand gekomen in een samenwerking met de gemeente Hulst.