Over het project

Voor de gemeente Sliedrecht is een veiligheids- en kwaliteitscheck uitgevoerd met betrekking tot de voorgestelde ruiterroute in Sliedrecht. Tevens is per gedeelte van de route aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor ruiters en welke maatregelen daartoe nodig worden geacht (inclusief te verrichten werkzaamheden en aan te brengen bebording).

Projectpartner

De opdracht is uitgevoerd in opdracht van: